יונה וולך (1985-1944)


משוררת שעוררה סערות רבות בלשונה הבוטה ובנושאי שירתה שכללו מיניות, פחד, מוות ושיגעון. רבים משיריה הולחנו והתפרסמו כמו "אני שוב מתאהב" ו"אדם צובר זכרונות".

כתבי יד
אוספים
תמונות